El treball del curs « Obrint la Ciència » . Com i per què ?"The first step is identifying the real need, followed by formulating a clear purpose, then defining the principles that help guide us towards our goal (as attributes or characteristics describing where we want to be or how we want to get there), gradually proceeding to defining a concept, then giving it more structure and moving into practice.These steps can be used both as a planning tool and to help understand what you are discovering about an organisation, community or initiative." 

La finalitat del treball és promoure la reflexió i els aprenentatges comuns sobre les idees treballades en el curs en relació a la RRI, així com potenciar el treball en grup, interdisciplinari, necessari en el camp de la divulgació científica.
Aquí podeu descarregar el guió per elaborar la proposta del treball sobre una activitat o recurs de divulgació científica que incorpori els principis de la RRI, és a dir, que es basi en una idea innovadora, que promogui la participació social en la recerca, i que sigui socialment responsable i econòmicament viable.
Ens interessa formar-nos creant, proposant, compartint, aplicant idees i pensant en el futur. No es tracta de redactar un projecte de recerca ni de comunicació científica. Tampoc es tracta de demostrar, exhibir, acreditar, ni suspendre ni aprovar. Ho volem aconseguir desenvolupant els següents objectius:
  • Impulsar la creativitat i la generació d’idees
  • Dissenyar un recurs realista : útil, viable i atractiu
  • Treballar en grup : compartir idees, col.laborar aportant les pròpies competències, escoltar, consensuar, actuar en equip
  • Ser actiu en la xarxa « Obrint la Ciència, Abriendo la ciencia, Opening Science » per compartir formació i idees
  • Adquirir consciència de les exigències, dificultats i compensacions de la divulgació de la ciència
  • Posar en pràctica competències de comunicació, en la reaització i en la presentació final  
  • Apropiar-se de la ideologia de Science in Society, la ciència pertany a la societat, i de RRI, la recerca i la innovació responsable
  • Disposar de l’ajut d’especialistes que ofereixen les tutories 
  • Compartir els resultats del treball en la jornada final per tal de reflexionar i introduir millores, amb les aportacions de tothom.

A continuació podeu visualitzar els treballs dels diferents grups per a cadascuna de les seus: Barcelona, Girona i Palma de Mallorca: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario