Classe magistral 6 - Barcelona (UAB)

El programa de la classe magistral, la qual es realitzarà al Seminari de Màster de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB el dia 26 d'abril de 2013, és el següent: 

18 - 20h: Expressar la ciència en el context RRI: text, ràdio, televisió i altres suports. 
Responsables: Pere Figuerola (ICP) i Michele Catanzaro (Periodista freelance). 

Expressar la ciència en el context RRI
Responsable: Pere Figuerola
Resum:
Fins l'arribada d'Internet i la difusió del seu ús gairebé generalitzat en els països desenvolupats, la televisió, la ràdio i la premsa escrita van ser gairebé les úniques vies per fer arribar la ciència al gran públic. A casa nostra, malgrat no s'ha implantat la cultura anglosaxona de divulgació de la ciència a través dels mass media, hi ha hagut notables iniciatives, algunes de les quals han perdurat en el temps amb quotes d'audiència i seguiment notables. En aquesta xerrada, a partir d'exemples de programes de divulgació científica catalans i espanyols de televisió i ràdio, premsa escrita i pàgines web, analitzarem quines possibilitats i dificultats ofereixen cadascun dels suports a l'hora d'explicar conceptes científics, mirant de trencar alguns tòpics com que el rigor científic és incompatible amb l'humor.

PDF - Presentació de la sessió

Periodisme científic: deixem d'aplaudir, baixem a l'arena
Responsable: Michele Catanzaro
Resum:
La vella imatge del periodisme científic és unidireccional: el coneixement científic, objectiu i neutral, es transmet des laboratoros als mitjans, i dels mitjans al públic; la funció dels periodistes és transmetre els missatges dels científics al públic de la manera més acurada possible. La realitat, però és més complexa i presenta múltiples retroaccions: el sistema de "propaganda" de la ciència no transmet missatges neutrals; els mitjans influeixen en la activitat científica; el públic plasma el contingut dels mitjans, etc. En aquesta xerrada, s'exposen exemples científics i periodístics dels darrers anys que manifesten aquesta complexitat. Massa sovint, els periodistes científics ignoren aquestes retroaccions i es limiten a actuar de "cheerleaders" dels científics. Però la funció del periodisme és, també en el cas de la ciència, descobrir informació original, plantejar qüestions controvertides, aplicar l'esperit crític, i vigilar contra els abusos. En altres paraules, és necessari que els periodistes no es limitin a divulgar l'actualitat científica, sinó es proposin de crear una agenda periodística independent, de la qual la ciència sigui una part imprescindible.


No hay comentarios:

Publicar un comentario