Classe magistral 2 - Barcelona (UAB)

El programa de la classe magistral, la qual es realitzarà al Seminari de Màster de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB el dia 15 de març de 2013, és el següent: 

18 - 20h: Èxits o fracassos en el món 2.0? Experiències ODC. 
Responsables: Miquel Duran/Pep Anton Vieta (UdG) i Miquel Ferrer (UAB). 

Opening Science: Building bridges between research and society
Miquel Duran i Pep Anton Vieta (UdG)
PPT Presentació

Experiències de l'Observatori de la Difusió de la Ciència (ODC) en el món 2.0
Miquel Ferrer Puigdellívol (UAB).
Resum
En aquesta sessió presentaré la meva experiència en les tasques de gestió i manteniment de la web de l'ODC: www.odc.cat. Mostrarem les seves xarxes socials i ens adonarem de la importància de disposar d'una web 2.0 per fer difusió científica en el segle XXI. La participació, l'intercanvi d'opinions i la comunicació entre els interessats en el món de la ciència i de la divulgació, independentment dels seus estudis i de la seva trajectòria professional, són tres elements que considerem fonamentals per tenir èxit en la difusió científica. Tot i així, mostrarem algunes limitacions i diversos obstacles amb què ens hem topat al llarg de la nostra experiència i proposarem un breu intercanvi d'opinions i reflexions entre els assistents per compartir idees respecte aquest tema. 
Objectius
- Donar a conèixer la web de l'ODC i presentar-lo com un espai de difusió científica i, també, de comunicació. 
- Mostrar la importància de disposar d'una web 2.0 per difondre temes científics d'actualitat i fomentar el diàleg entre els col·lectius interessats. 
- Reflexionar i dialogar breument sobre les limitacions de les webs 2.0 per generar comunicació i debat entre els interessats en un tema científic o de divulgació. 
PDF Presentació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario