Classe magistral 1 - Barcelona (UAB)

El programa de la classe magistral, la qual es realitzarà a la Sala 2 del Seminari de Màster de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB el dia 8 de març de 2013 de 18 a 20h, és el següent:

Projecte “Parla i experimenta amb algú que fa ciència a Barcelona”. Avaluació de l’impacte.
Mercè Ferrando i Bonet (UAB).
Resum:
L’avaluació participativa del projecte “Parla i experimenta amb algú que fa ciència a Barcelona”, ens permet esbrinar els canvis que es produeixen en la percepció de la ciència i de les persones que s’hi dediquen, quan els científics i el públic dialoguen i experimenten plegats.
Objectius:
Reflexionar conjuntament sobre:
  • L’abast d’aquest tipus d’actuacions.
  • El seu impacte pel que fa a: les expectatives que generen, les emocions i valors que promouen i els canvis en l’actitud que provoquen.
  • En quins elements podem incidir per tal de millorar els resultats.
PDF Presentació

Conceptualització i anàlisi d'estratègies, activitats i recursos de comunicació científica.
Diana Escobar (ICUB).
Resum
La divulgació de la ciència ha anat guanyant espai en l’oferta cultural i de lleure. Cada cop són més les propostes d’activitats sorgides d’institucions, centres de recerca, museus i entitats que omplen molts espais culturals tot afavorint la interacció entre la societat i el coneixement científic i tecnològic. Quin paper hi juguen els investigadors en les activitats de divulgació? Quines relacions poden establir amb la ciutadania? Com es pot incorporar a la societat activament en la generació de coneixement?

PDF Presentació

No hay comentarios:

Publicar un comentario