Classes magistrals

Des d'aquí podeu accedir a la informació de les classes magistrals del curs: "Obrint la Ciència: Com construir ponts entre investigació i societat" per a cada seu:

SEU DE BARCELONA:
 • Classe magistral 1 (08.03.2013): Conceptualització i anàlisi d'estratègies, activitats i recursos de comunicació científica i Projecte "Parla i experimenta amb algú que fa ciència a Barcelona". Avaluació de l'impacte.
 • Classe magistral 2 (15.03.2013): Èxits i fracassos en el món del 2.0? Experiències de l'ODC. 
 • Classe magistral 3 (05.04.2013): De científics a divulgadors: la comunicació de la ciència com a eina en contextos socials difícils. (Lloc: Institut Francès)
 • Classe magistral 4 (12.04.2013): Informar, dialogar, generar idees, escoltar... competències per a la RRI en investigació. 
 • Classe magistral 5 (19.04.2013): Projectes innovadors i noves empreses en la divulgació científica. 
 • Classe magistral 6 (26.04.2013): Expressar la ciència en el context RRI: text, ràdio, tele i altres suports. 

SEU DE GIRONA:
 • Classe magistral 1 (25.02.2013): Errors freqüents que cal evitar a l'hora de comunicar ciència i Exemples de bones pràctiques: de l'investigador a la ciutadania.  
 • Classe magistral 2 (04.03.2013): Participació de la societat en la recerca: aprenentatges comuns - ODC i Investigació i Transferència Tecnològica: de la Universitat al carrer.   
 • Classe magistral 3 (11.03.2013): Open Science. 
 • Classe magistral 4 (18.03.2013): Nous models de comunicació social de la ciència i la tecnologia.
 • Classe magistral 5 (08.04.2013): Diseño, planificación y ejecución de proyectos para el fomento de la cultura científica. 
 • Classe magistral 6 (15.04.2013): Divulgació científica i tècnica per a infants. De la Universitat a l'Escola. 
 • Classe magistral 7 (22.04.2013): Eines informals per a la comunicació de la ciència i les matemàtiques. Per art de Màgia?

SEU DE PALMA DE MALLORCA:
 • Classe magistral 1 (27.02.2013): El tractament periodístic de la ciència a la ràdio. 
 • Classe magistral 2 (06.03.2013): Com trobar, escriure i comunicar històries de ciència. 
 • Classe magistral 3 (13.03.2013): Científics, mitjans i gabinets de premsa: una unió possible. 
 • Classe magistral 4 (20.03.2013): La ciència a la xarxa. 
 • Classe magistral 5 (10.04.2013): El foment de la cultura científica des del Consell Superior d'Investigacions Científiques. 
 • Classe magistral 6 (17.04.2013): Aprenentatges comuns: participació de la societat en la investigació i Cultura Científica i comunicació digital responsable.